Waarom voorlezen?

Onderzoek bewijst: baby’s houden van boeken

Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft.

Baby’s kunnen meer dan je denkt. Al vanaf de eerste dag luistert je baby naar je stem. In het eerste jaar ontwikkelt een kind zich snel en leert veel nieuwe dingen. Daar speelt BoekStart op in.

Voorlezen

Voorlezen

• Is een warm moment samen
• Geeft baby’s informatie over de wereld om hen heen
• Oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen
• Prikkelt de fantasie en sociaal-emotionele vaardigheden
• Stimuleert de taal- en spraakontwikkeling

Vanaf 2010 heeft Heleen van den Berg van de Universiteit Leiden – onder leiding van hoogleraar orthopedagogiek Adriana Bus – de effecten van BoekStart onderzocht. De belangrijkste vraag die onderzocht werd is of het ‘loont’ om baby’s voor te lezen. Uit het onderzoek blijkt dat ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, kinderen hebben die hoger scoren op taal. Al op vijftien maanden zijn er positieve effecten op de woordenschat.

Op maandag 9 februari 2015 presenteerde promovenda Heleen van den Berg de uitkomsten van haar onderzoek BoekStart maakt baby’s slimmer, tijdens een door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek georganiseerd congres in de Bibliotheek Den Haag.

Veel ouders geloven niet dat het mogelijk is al aan baby’s voor te lezen en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. Van den Berg vond dat BoekStart daarin verandering brengt. Onder invloed van het programma gaan meer ouders al vroeg voorlezen en dit stimuleert de taalontwikkeling.

Van den Berg laat ook zien dat het belangrijk is BoekStart aan alle nieuwe ouders aan te bieden. Als de baby vaak huilt en snel geïrriteerd is stellen veel ouders voorlezen uit, ook als ze zich van het grote belang van verbale interactie met de baby bewust zijn. Vooral deze baby’s profiteren ervan als hun ouders meedoen met BoekStart. Uit het onderzoek blijkt ook dat ouders van deze temperamentvolle kinderen meer dan andere ouders interesse tonen in BoekStart. Ze zijn op zoek naar tips en trucs om de dagelijkse omgang met hun kind te verbeteren.

De belangrijkste opbrengsten van het onderzoek zijn:
– Onder invloed van BoekStart gaan meer ouders al vroeg voorlezen.
– Ouders die meedoen met BoekStart en hun baby al voor dat deze acht maanden oud is voorlezen, hebben kinderen die hoger scoren op taal.
– De effecten zijn sterker op langere termijn (‘sneeuwbaleffect’).
– Vooral temperamentvolle baby’s profiteren ervan als hun ouders meedoen met BoekStart.
– BoekStartouders bezoeken vaker de Bibliotheek en zijn bekender met babyboekjes.

Klik hier voor de uitgave BoekStart maakt baby’s slimmer, deze uitgave is voor € 12,50 te bestellen via Eburon.

Lees ook de publicatie Beneficial effects of BookStart in temperamentally highly reactive infants van Heleen van den Berg en Adriana Bus.

Ook voorlezen in de kinderopvang is belangrijk. Myrte Gosen (Rijksuniversiteit Groningen) onderzocht hoe het leren bij kleuters tot stand komt tijdens interactief voorlezen. ‘Jonge kinderen blijken tot enorm veel in staat als leerkrachten tijdens het voorlezen de leerlingen ruimte bieden om actief mee te denken.’ Klik hier voor meer informatie.

Meer voorlezen, beter in taal

Dat voorlezen goed is voor de taalontwikkeling voor je kind wisten we natuurlijk al lang. Maar voorlezen aan baby’s? Zelfs nog voordat zij kunnen praten? Ook dat blijkt een gunstig effect op de taalontwikkeling van je kind te hebben. In deze brochure lees je meer over het belang van voorlezen bij jou thuis. Ook laat het zien hoe boeken bij jou thuis de taalontwikkeling in het gezin kunnen verbeteren.
Hierin lees je ook meer over wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen.

St. Lezen De Bibliotheken KB