Baby leert in eerste half jaar klanken moedertaal

Uit Nederlands-Koreaans onderzoek blijkt dat baby´s nog vóór ze een half jaar oud zijn klanken van elkaar leren te onderscheiden.

Baby in boxMirjam Broersma (Radboud Universiteit Nijmegen) onderwierp, samen met Koreaanse collega´s, 58 volwassen Nederlanders aan een aantal tests. De helft van hen was als baby geadopteerd, de andere helft niet. Van de adoptiekinderen was nog eens de helft naar Nederland gekomen voor ze vijf maanden oud waren. De anderen waren gemiddeld 17 maanden, en kenden dus hun eerste Koreaanse woordjes al. Al herinnerden ze zich daar niets meer van.

Gedurende anderhalve week kreeg de hele groep intensieve lessen Koreaans. Die lessen focusten op drie Koreaanse klanken, die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse ´t´, en die Nederlandstaligen normaal gezien als variaties op het foneem ´t´ zouden begrijpen. Voor, tijdens en na afloop van de training werden alle proefpersonen getest.

De adoptiekinderen bleken de Koreaanse fonemen sneller van elkaar te kunnen onderscheiden dan de autochtone Nederlanders. Bovendien was er geen verschil tussen de prestaties van de vroeg geadopteerden en diegenen die pas naar Nederland kwamen als ze al wat woordjes kenden.

Blootstelling aan gesproken taal laat dus zelfs het eerste half jaar van ons leven al sporen na, die we later in ons leven opnieuw kunnen activeren, schrijven de onderzoekers in het vakblad PNAS: Early phonology revealed by international adoptees´ birth language retention.