Tussenresultaten onderzoek BoekStart positief

Vanaf voorjaar 2010 wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart door de Universiteit Leiden. Hoofddoel van het onderzoek is testen of het ‘loont’ om baby’s voor te lezen. Onderzocht wordt of een voorleesinterventie als BoekStart naast effecten op korte termijn, zoals meer activiteit rond boekjes en meer bibliotheekbezoek, ook effecten op lange termijn sorteert op voorlezen en woordenschat.
De eerste tussenresultaten (april 2012) van de vergelijking tussen BoekStartkinderen en kinderen die nog niet met Boekstart hebben kennisgemaakt wijzen op een duidelijk positief effect van BoekStart. Opvallend is dat kinderen die moeilijk gedrag vertonen extra gebaat zijn bij BoekStart, hun ouders blijven vaker voorlezen, ook als moeilijk gedrag vertoond wordt.

De positieve effecten van BoekStart op een rij:
– BoekStartouders lezen meer voor
– BoekStartouders gaan vaker naar de bibliotheek
– BoekStartkinderen kijken minder televisie
– BoekStartouders praten meer tegen hun kind en gebruiken gevarieerdere woorden
– BoekStartkinderen willen vaker voorgelezen worden
– BoekStartouders hebben meer titelkennis van baby- en peuterboeken en zijn beter bekend met het boekenaanbod
– BoekStartouders van kinderen met moeilijk gedrag blijven vaker voorlezen, ook als moeilijk gedrag vertoond wordt