Waar ben je, Olifant?

Op zoek naar Olifant in dit met eco-karton geproduceerde voelboekje. Onderweg kom je al zijn vriendjes tegen. Maar waar is Olifant?

Hasto Oaljefant sjoen?

In jonkje spilet besideboartsje mei Oaljefant. Dêr is Oaljefant hartstikke goed yn, seit er sels.