Dokter, waar ben je?

Een prachtig retro kartonboek over alle betermakers in het ziekenhuis. Je vindt ze achter de flapjes, dus draai de bladzijden maar snel om.

Tútsje derop!

It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de oaljefant ha allegear in ûngelokje hân. De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op syn eigen slurf. Wat no?