It aldermoaiste bisteboek

It aldermoaiste Bisteboek - cover van de BoekStart tip voor je peuter

It aldermoaiste bisteboek

Pykjes dy’t harren âlders kwyt binne, rinne oer it hiem fan de buorkerij en freegje de bisten dy’t sy tsjinkomme om help. De syktocht blykt in learsum aventoer te wêzen. Grut, omtrint fjouwerkant, hurdkartonnen printeboek mei glânzjende laminearre bledsiden en ôfrûne hoeken. Oeral binne flapkes, dêr’t noch mear bisten efter ferburgen binne, of in lûd klinkt fan in buorkerijbist of in trekker. In soad werhelling mei allinnich lytse fariaasjes. It oantal pykjes rint op nei fiif, sadat it ek in telboek wurdt. Dêrnjonken binne der ferskate opdrachten. De leave bisten en de protte flapkes en gelûden sille pjutten fêst oansprekke. De batterijen binne ferwurke yn it ferdikke achterplat.

Kuikentjes die hun ouders kwijt zijn lopen over het erf van de boerderij en vragen de dieren die zij tegenkomen om hulp. De zoektocht blijkt een leerzaam avontuur te zijn.

Flappen en herhaling
Overal zijn flapjes, waarachter nog meer dieren verborgen zijn, of er klinkt een geluid van een boerderijdier of een tractor. Veel herhaling met slechts kleine variaties zal jonge kinderen plezieren. Het aantal kuikens loopt op naar vijf, zodat het ook een telboek wordt. Daarnaast zijn er diverse opdrachten. De lieve dieren en de vele flapjes en geluiden zullen peuters zeker aanspreken.

Aantrekkelijk
Groot, vrijwel vierkant, hardkartonnen prentenboek met glanzend gelamineerde bladzijden en afgeronde hoeken. De batterijen zijn verwerkt in het verdikte achterplat.

‘It aldermoaiste Bisteboek’ is verkrijgbaar via de jeugdbibliotheek of via de webshop van de uitgeverij.
Bekijk ook onze andere boekentips.