Jelle en juf

'Jelle en juf' van Mirjam van Houten is onze Friese Tip voor je peuter.
Het prentenboek ‘Jelle en juf’ van Mirjam van Houten, uitgegeven door Afûk, is onze Friese Tip voor je Kleuter.

Jelle komt te let omdat er ûnderweis nei skoalle rúzje hat mei in babydino. Hie graaft in tunnel yn de sânbak om syn banaan thús op te heljen. Jelle hat altyd aparte fratsen. Juf hat it der mar drok mei …

Hiel soad fantasy

Jelle is gewoan in leaf, tûk, sterk en grappich jonkje. Mei in hiel soad fantasy. Dat wol. Jelle syn luie each is soms sa lui dat it thús op de bank lizzen bliuwt te tillefyzjesjen. Jelle komt te let omdat er ûnderweis nei skoalle rúzje hat mei in babydino. Hie graaft in tunnel yn de sânbak om syn banaan thús op te heljen. Jelle hat altyd aparte fratsen. Juf hat it der mar drok mei … Fiifentweintich humoristyske foarlêsferhaaltsjes mei prachtige yllustraasjes oer it fantasyrike jonkje Jelle en syn juf dy’t soms strang, mar ek hiel leaf is.

Heel veel fantasie

Jelle is gewoon een lief, slim, sterk en grappig jongetje. Met heel veel fantasie. Dat wel. Jelles luie oog is soms zo lui dat het thuis op de bank blijft liggen om televisie te kijken. Jelle komt te laat omdat hij onderweg naar school ruzie heeft met een babydino. Hij graaft een tunnel in de zandbak om zijn banaan thuis op te halen. Jelle heeft altijd aparte fratsen. Juf heeft het er maar druk mee… Vijfentwintig humoristische voorleesverhaaltjes met prachtige illustraties over het fantasierijke jongetje Jelle en zijn juf die soms streng, maar ook heel lief is.

Voor kleuters vanaf 4 jaar.

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

  • Prinses Pompebledsje
    Barbara de Ruiter

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!