Mei ik yn dyn pemper sjen?

Mûske – sels mei in grut ruft om -, wol, nijsgjirrich as hy is, graach yn de ruften fan de oare bisten sjen. Haske, Geitsje, Hûntsje, Koke, Hopke en Barchje, ien foar ien komme se oan de beurt. De lêzer sjocht mei, want alle ruften (foar sawol famke as jonge wyt mei rôze hartsjes) bestean út delklappende flapkes. Mar wat sit der yn it ruft fan Mûske sels? Net wat sy ferwachtsje!

Utsein ferrassing, leart de pjut wat oer ferskillende soarten poep, dy’t faak ek noch teld wurde kinne. En oer de folgjende stap: it potsje! Brûkber en humoristysk boek foar pjutten oer sindlikens.

Muisje – zelf met een grote luier om – wil, nieuwsgierig als hij is, graag in de luiers van de andere dieren kijken. Haasje, Geitje, Hondje, Koetje, Paardje, Varkentje: iedereen moet er aan geloven.

Kijk zelf maar
De lezer kijkt mee, want alle luiers (voor zowel meisje als jongen wit met roze hartjes) bestaan uit een neerklapbaar flapje. Maar wat zit er in de luier van Muisje zelf? Niet wat zij verwachten!

Volgende keer op het potje?
Behalve verrassing, leert de peuter iets over verschillende soorten uitwerpselen die vaak ook nog geteld kunnen worden. En over de volgende stap: het potje! Bruikbare en erg leuke uitgave over zindelijkheid voor peuters.

Mei ik yn dyn pemper sjen? is de Friese versie van Mag ik in je pamper kijken?

Bekijk ook onze andere boekentips.