Prinses Pompebledsje

Prinses Pompebledsje

Op in dei komt der in famke út in wetterleelje. De hiele dei boartet se mei allegear bisten, mar oan it ein fan de dei geane dy nei hûs. It famke hat gjin hûs. Se beslút op syk te gean nei in eigen thús.

In eigen thús

Op in dei komt der in famke út in wetterleelje. De hiele dei boartet se mei allegear bisten, mar oan it ein fan de dei geane dy nei hûs. It famke hat gjin hûs. Se beslút op syk te gean nei in eigen thús. Mei in boatsje, makke fan in grut pompeblêd, giet se op ’en paad. Underweis freget se de slak, de mol en de earrebarre oft sy miskien by harren wenje mei. Mar dat slagget net. Dan begjint it hurd te waaien. De wyn nimt it boatsje fan it famke mei en blaast har mei in plûns yn de fiver fan it keninklik paleis. De kening en de keninginne fine it famke. Wat bart der dan?

Een thuis

Op een dag komt er een meisje uit eenwaterlelie. De hele dag speelt ze met allerlei dieren, maar aan het einde van de dag gaan die naar huis. Het meisje heeft geen huis. Ze besluit op zoek te gaan naar een eigen thuis. Met een bootje, gemaakt van een groot waterblad, gaat ze op weg. Onderweg vraagt ze de slak, de mol en de ooievaar of zij misschien bij hen mag wonen. Maar dat lukt niet. Dan begint het hard te waaien. De wind neemt het bootje van het meisje mee en blaast haar met een plons in de vijver van het koninklijk paleis. De koning en de koningin vinden het meisje. Wat gebeurt er dan?

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Ik moat sa noadich!
    Quentin Gréban

  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!