Ik moat sa noadich!

'Ik moat sa noadich' van Quentin Greban is onze Friese Tip voor je peuter.
‘Ik moat sa noadich’ van Quentin Gréban is onze Friese Tip voor je peuter.

It lytse katsje Eva giet mei har mem en har babybroerkenei de merk. As se der krekt binne, fielt se ynienen dat se hiel noadich nei de wc ta moat!

Mei in protte bombaarje

Mei in protte bombaarje en noch mear help fan oaren slagget it om de wc op ’e tiid te berikken, mar dan… hoecht se net mear! Mar alle oaren dy’t holpen hawwe, moatte no ynienen wól! In spannend en ek grappich boek, tige werkenber foar bern.

Met veel bombarie

Het kleine katje Eva gaat met haar moeder en haar babybroertje naar de markt. Als ze er net zijn, voelt ze ineens dat ze heel nodig naar de wc moet! Met veel bombarie en nog meer hulp van anderen lukt het de wc op tijd te bereiken, maar dan … hoeft ze niet meer! Maar alle anderen die geholpen hebben, moeten nu opeens wél! Een spannend en ook grappig boek, zeer herkenbaar voor kinderen.

Voor peuters vanaf 3 jaar.


Bekijk ook deze boekentips:


  • Wat in rommel!
    Emily Gravett

  • Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
    Harmen van Straaten en Lida Dijkstra

  • Sipke leert fierljeppen - Sipke leart fierljeppen
    Lida Dykstra

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!