Stip yn it swimbad

Omslag ‘Stip yn it swimbad’ van Eric Hill (Friestalig, bij uitgeverij Afûk).
Omslag ‘Stip yn it swimbad’ van Eric Hill (Friestalig, bij uitgeverij Afûk).

Stip sil te swimmen mei syn nije swimbân. Doart er wol yn it wetter?

In bytsje spannend

In leaf ferhaaltsje foar bern dy’t it swimbad noch wol in bytsje spannend fine. Hurdkartonnen boekje.

Een beetje spannend

Stip gaat zwemmen met z’n nieuwe zwemband. Hij vindt het spannend, maar gaat er toch in. Hardkartonnen boekje met een lief verhaaltje voor kinderen die net als Stip het zwembad nog wel een beetje spannend vinden.

Voor dreumesan vanaf 1,5 jaar.

Lenen, kopen of cadeau doen?

Wil je dit boekje lenen? Kijk op de site van de Jeugdbibliotheek. Wil je dit boekje kopen of cadeau doen? Voorkom verschraling van de winkelstraat en koop dit boekje bij een kinderboekwinkel bij jou in de buurt!


Bekijk ook deze boekentips:


  • Wêr bisto, lytse knyn?
    Sam Taplin

  • Ynstruminten (diel 2)
    Marion Billet

  • Tútsje derop!
    Bernd Penners

Bekijk deze boekentip ook op uw mobiel met de nieuwe BoekStart-app!