Algemene Voorwaarden prijsvragen en winacties BoekStart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op prijsvragen en winacties op de site en/of sociale kanalen van BoekStart. Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord.

  1. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben.
  2. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie.
  3. De winnaars krijgen via Facebook of mail bericht.
  4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  5. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
  6. De deelnemer geeft toestemming om de inzending (bijv. tekst, foto of korte video) te gebruiken voor andere online communicatie van BoekStart.
  7. BoekStart is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden handelen dan wel het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
  8. BoekStart is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden gedurende de looptijd van de prijsvraag te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag te staken, te wijzigen of aan te passen. Dit zal door BoekStart op de website en/of sociale kanalen bekend worden gemaakt.
  9. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag kun je contact met ons opnemen.